วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ความรักบังตา

ไม่มาก ไม่น้อย กว่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น: