วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551

เข้าใจ

Understand Alone Version - Synkornize
เนื้อเพลง : เข้าใจ

บอกกับตัวเองทุกครั้ง
ว่าเราจะไม่พลั้งหลงทาง
ให้ความต่าง เป็นข้ออ้าง
แบ่งแยกทางระหว่างสองเรา

บอกกับตัวเองทุกวัน
จะมีกันและกันไม่เปลี่ยน
แม้เวลา ...จะหมุนเวียน
นั่นคือสิ่งที่เราได้เรียนรู้กัน

ปล่อยใจให้ล่องลอย
เปิดออกไปยอมรับความต่าง
เว้นที่ว่าง...แต่ไม่ห่าง
จนความต่าง...แยกเราจากกัน

ปล่อยใจให้ล่องลอย
เปิดออกไปยอมรับ สิ่งที่เป็น
เปิดรับกับสิ่งที่เห็น
ว่าเราเป็นแค่คนสองคน

ความรัก ก็เป็นแบบนี้
มีทุกข์บ้างที่สุข แม้เศร้าก็ดีกว่าอยู่เหงา ๆ
เพราะว่าเรามีคนร่วมเศร้า
ถึงสองคน

ให้ความรักเป็นตัวเราถึงจะเหงาไปหน่อย
ก็คงจะไม่บ่อยจนมากไป
แค่พอให้ใจสองใจ
ได้คิดถึงกัน บ้างก็ดี

ให้ความรักนำทาง ให้เรากลับมาเหมือนเดิม
กลับมาเติมความเข้าใจ
ให้เดินเคียงข้างกันอีกครั้ง

ความรัก ก็เป็นแบบนี้ มีทุกข์บ้างที่สุข
แม้เศร้าก็ดีกว่าอยู่เหงา ๆ
เพราะว่าเรามีคนร่วมเศร้าถึงสองคน
ให้ความรักเป็นตัวเรา
ถึงจะเหงาไปหน่อย
ก็คงจะไม่บ่อยจนมากไป
แค่พอให้ใจสองใจ

ได้คิดถึงกัน(ได้คิดถึงกัน)

... บ้างก็ดีี
ชอบเพลงนี้มาก ๆ เสียงนุ่ม ๆ ฟังสบาย ความหมายก็ดี ยิ่งฟังในเวลายังงี้ด้วย ... (ฟังแล้วจิตเกิดเลย 555)

ไม่มีความคิดเห็น: