วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2551

โลกเป็นไข้ อีกรอบ

ธรรมชาติเอ๋ย จงอยู่ เพื่อมนุษย์
    มนุษย์เอย ธรรมชาติ มี สมดุล

กว่าจะได้มาเขียนขยายความของแคนโต้นี้ต่อ
นอกจากจุดประงสงค์ที่ได้เขียนไปแล้ว มันยังมีอีกเรื่องที่เรายัดไว้ใน แคนโต้นี้
นั่นก็คือการที่อยากให้เปลี่ยนมุม มองของเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม
เพราะตอนนี้ เวลาพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม เราพูดถึงเรื่องการช่วยกันรักษา
รณรงค์ และดูแล แต่ก็เหมือนไม่ได้พูดเรื่องของตัวเอง พูดเรื่องไกลตัว
แต่เมื่อเรามองดูประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ มันเป็นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ใหม่
ระหว่างสองระบบอันซับซ้อนและสำคัญทีุ่สุดบนโลก

"สังคมมนุษย์" กับ "ธรรมชาติ"

และเรื่องที่มนุษย์จะดำรงชีวิตอยู่อย่างมีสมดุลในระบบนี้ได้หรือไม่
ถ้าเราไม่อาจจะรักษาสมดุลของเรากับธรรมชาติ มันก็จะหมดไป

ในท้ายที่สุดที่ทุกคนพูดถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม
มันก็จะเป็นการ "ใช้คำพูดที่ผิด"
เพราะว่า "สิ่งแวดล้อม" ยังคงอยู่รอด
"เรา" ต่างหากที่เป็นฝ่ายที่ไม่อาจจะอยู่รอด
หรือเราอาจจะอยู่รอด ในโลกใบที่เราไม่อยากจะอยู่

ไม่มีความคิดเห็น: