วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ความรักบังตา

ไม่มากไม่น้อยไปกว่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น: