วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2551

How will I die?

เห็น Ka-Tsu เล่นเลยเอามาเล่นมั่ง

ของเราได้นอนตายเฉย ๆ แฮะ สบายดีเหมือนกัน 5555

แต่อันที่ 2 กับ 3 นี่ ขัดกันอย่างแรง อันนึงเหงาตาย แต่อีกอันตายตอนมี Sex 

55555555

How will I die?
Your Result: You will die in your sleep.

A peaceful departure into the next life. You are blessed with the good fortune of passing from sleep into eternity. Do not fear sleep. To dream into the next life is a rare gift.

You will die of boredom.
You will die while having sex.
You will die while saving someone's life.
You will die in a car accident.
You will die from a terminal illness.
You will die in a nuclear holocaust.
You will be murdered.
How will I die?
Quiz Created on GoToQuiz

ไม่มีความคิดเห็น: