วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551

นำพา

คานธีกล่าวไว้ว่า

"ใช้ความรุนแรง

ถ้ามีความรุนแรงอยู่ในใจเรา

ยังดีกว่าปิดบังความอ่อนแอ

ด้วยความไม่รุนแรง"

และคานธียังกล่าวอีกว่า

"ผมคัดค้านความรุนแรง

เพราะแม้มันเหมือนจะทำดี

ความดีนั้นคงอยู่แค่ชั่วคราว

ความเลวร้ายที่มันนำมา

คงอยู่อย่าง ... ถาวร"

วิธีอหิงสาที่คานธีใช้  หรือที่เดี๋ยวนี้บ้านเราใช้คำว่าอริยะขัดขืน

คือการชุมนุมการอย่างสงบ ในที่อันสงบ

ไม่มีอาวุธใด ๆ  ไม่ต้องปลุกเร้า ไม่ต้องบุกรุก  แค่ทุกคนร่วมใจกัน นั่งนิ่ง

แล้วทำไมมันถึงจะได้ผล?

ก็เพราะการแก้ปัญหานั้น ใช้แก้ปัญหาที่ทุกคนเห็นร่วมกัน 

เมื่อทุกคนพร้อมใจกันที่จะหยุด ... จึงไม่มีอำนาจใดทำลายความนิ่งนี้ได้

ไม่มีความคิดเห็น: