วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2551

อยู่หรือตาย

คุณสมบัติของ มหาบุรุษ

คือเค้าอยู่มายังไง

แต่คุณสมบัติของ วีรบุรุษ

คือ เค้าตายยังไง


ไม่มีความคิดเห็น: