วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

Something " N "

เขียนกันจัง เอามั่งดีกว่า ใครโดน tag ก็ไม่ต้องเขียนต่อก็ได้นะครับ ใส่เอามัน

Rules;
It's harder than it looks!
Copy to your own note, erase my answers, enter yours, and tag as many people as u want (include a person who tagged you).
Use the first letter of your name to answer each of the following questions.
They have to be real... nothing made up!
If the person before you had the same first initial, you must use different answers.
You cannot use any word twice and you can't use your name for the boy/girl name question.


1. What is your name:Note

2. A four Letter Word: None

3. A boy's Name: Noah

4. A girl's Name: Naomi

5. An occupation: Necromancer

6. A color: Nacarat

7. Something you wear: Nudity

8. A food: Nasi goreng

9. Something found in the bathroom: Naked man (555+)

10. A place: Nang Len

11. A reason for being late: Nothing

12. Something you shout: Noob!!!!

13. A movie title: Notebook

14. Something you drink: Nescafe

15. A musical group: Nat King Cole

16. An animal: Nemo

17. A street name: Nawamin

18. A type of car: Nissan

19. A song title: Namta ka rock 

20. A verb: Need

ไม่มีความคิดเห็น: