วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2551

โลกเป็นไข้

ธรรมชาติเอ๋ย

จงอยู่

เพื่อมนุษย์

มนุษย์เอย

ธรรมชาติ

มี สมดุล

ไม่มีความคิดเห็น: